DIREKTORE ANTA SPARINSKA NODOD SKOLAS VADĪBU 

SAVAI KOLĒĢEI IZGLĪTĪBAS UN AUDZINĀŠANAS DARBĀ SANDRAI BREMANEI 

 

No 2018. gada 1. oktobra Anta Sparinska ir beigusi darbu Bulduru Dārzkopības vidusskolas direktora amatā. Turpmāk direktores amata pienākumus pildīs līdzšinējā direktora vietniece izglītības un audzināšanas darbā Sandra Bremane, kura apņemas turpināt iesāktos darbus un īstenot kopīgi izlolotos skolas attīstības projektus.

 

BDV direktori 2

Direktore Anta Sparinska 2018. gada pirmajā skolas dienā kopā ar pirmā kursa audzēkņiem un vasaras Puķu Ballē kopā ar Sandru Bremani – vietnieci izglītības un mācību darbā.


Anta Sparinska
: “Bulduru Dārzkopības vidusskolai vienmēr bijusi, ir un būs paliekoša vieta manā sirdī. Man ir patiess prieks un lepnums par paveikto, par varošo kolektīvu un par iesākto izaugsmes procesu. Par to, ka skolā profesionālās zināšanas apguvušie ir nepieciešami atbilstošajām nozarēm.

Paldies brīnišķīgajiem un profesionālajiem kolēģiem par atbalstu, sapratni un pašaizliedzīgo darbu gan izglītības, gan saimniecības procesu sakārtošanā. Paldies, mācīties gribošajiem, dzīvespriecīgajiem un aizrautīgajiem audzēkņiem. Mēs satiksimies jaunos darbos un jaunos izaicinājumos!

Ik diena kopā ar jums ir bijusi vērtīga, labu domu un darbu piepildīta. Katru dienu mums paveras jaunas izvēles un iespējas tās īstenot. Šobrīd mans ceļš ved prom no skolas, lai izvērtētu paveikto, vairāk laiku veltītu savai ģimenei un mīļajiem, kā arī dārzkopībai. Novēlu savai mīļajai skolai un visiem dārzniekiem izaugsmi, ikvienam tik būtisko viesmīlības, tūrisma un ēdināšanas jomu attīstību, radošu un varošu kolektīvu, jautru audzēkņu čalu laikmetīgā mācību vidē, krāšņi ziedošus un ražojošus dārzus, prasmi vienmēr ar mīlestību un profesionalitāti audzināt jaunus, zinošus darbiniekus savai zemei. Saules mūžu Bulduru Dārzkopības skolai!”

 

 

Anta Sparinska bija skolas direktore laikā, kad notika Bulduru Dārzkopības skolas pāreja no Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautības iestādes uz Zemkopības ministriju, kļūstot par Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Daudzpusīgu sarunu rezultātā un pateicoties aktīvai Bulduru dārzkopības skolas attīstības biedrībai, 2016. gada 15. decembrī Saeimā tika pieņemts jauns likums “Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola”. Antas darbības laikā tika izbeigtas visas tiesvedības, ieviesti Valsts Kontroles un Valsts Būvniecības kontroles biroja ieteikumi skolas darbības sekmīgai nodrošināšanai, iegūta finansiāla stabilitāte, izveidota vietēja grāmatvedība, kas uzsāk grāmatvedības programmas Horizon ieviešanu. Jaunajā, ražojošajā siltumnīcā ieviesta nepārtrauktā inventarizācija, svītru kodu sistēma, noliktavas uzskaite.

Uzsākti būtiski remonti, vispirms sākot ar skolas jumtiem un komunikācijām, dienesta viesnīcu, vēlāk pateicoties ZM atbalstam nomainīta sporta zāles grīda un veikts kosmētiskais remonts, uzsākts mācību korpusa remonts. Iegādāta laikmetīga lauksaimniecības, dārzkopības un komunālo uzņēmumu tehnika apmācību procesa modernizēšanai.

Ar talcinieku - dārzkopības uzņēmumu palīdzību un pašu spēkiem veikta veco plēves siltumnīcu pamatu demontāža, teritoriju sakopšana, kas tika turpināta ar drošībai bīstamo stikla siltumnīcu demontāžu.

Kopā ar Latvijas labākajiem ainavu arhitektiem uzsākta teritorijas plānošana, jaunas idejas izstrādājuši RTU studentu plenēra dalībnieki. Skolas teritorijā un telpās sniedza iespēju dažādu pasākumu, konferenču norisei. Tajā skaitā īpaši var pieminēt Baltijas valstu arboristu čempionātu 2018. gadā.

Skolā apgūst dārznieka, parka dārznieka, stādaudzētāja, floristikas, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu speciālista profesijas. Dodot jauniešiem arvien plašākas iespējas apgūt zināšanas skaistākajā Jūmalas skolā, uzsāktas mācības arī dārzkopības tehniķa, ekotūrista, arborista/kokkopja profesijās. Pieaug pieprasījums pēc profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmām, īpaši floristikā, augļkopībā, dārzeņkopībā, dārzu ierīkošanā.

Mācību process šajā laikā kļuva laikmetīgāks un spraigāks, jo uzsākta e klases lietošana. Iegādāti datori, ekrāni un citas biroja ierīces, lai nodrošinātu darbu datorklasē un mācību telpā. Atsākusi darbu audzēkņu pašpārvalde, atjaunojot saviesīgu vakaru - balles tradīcijas skolā, kā arī organizējot ārpus mācību pasākumus Popiela, Tādi esam, Sporta diena, Skolotāju diena un citus. Skola regulāri tika pārstāvēta jomas pasākumos, izstāde “Rāmava”, “Skola”, Stādu parāde, Skills.

Lai veicinātu skolas atpazīstamību un jaunu audzēkņu uzņemšanu, sadarbību ar darba devējiem un dārzkopības nozares uzņēmumiem, organizētas atvērto durvju dienas - Dārznieku dienas, dārzu izstāde Puķu Balle, Prakses dienas, Ziedu un dziesmu festivāls, uzsākta aktīva darbība skolas popularizēšanai sociālajos tīklos. Ar audzēkņu un kolēģu līdzdalību organizētas Skolas senioru tikšanās, salidojumi, kas veltīti skolas dižajiem skolotājiem Pēterim Dindonim un Jānim Kārkliņam

Starptautiskā sadarbībā Erasmus projektu ietvaros stiprināta sadarbība, pieredzes apmaiņas braucieni, dalība konkursos ar Igaunijas, Čehijas, Beļģijas, Vācijas un Francijas dārzkopības skolām. Organizēts Eiropas dārzkopības skolu pasniedzēju un audzēkņu seminārs Latvijā.

Šobrīd būtiskākais skolai nezaudēt uzņemto virzienu, vēlmi augt, attīstīties un turpināt stiprināt skolas tradīcijas un uzsākt ražošanu plašajā saimniecībā.

 

Bulduru Dārzkopības vidusskola

PRASMES AUGLĪGAI DZĪVEI

www.bulduri.lv, Powered by Joomla! Joomla template by SiteGround