KOKU KOPŠANA PAŠVALDĪBĀS

 

15. novembrī  2018. gadā uzsākās mācības Profesionālās pilnveides izglītības programmā “Koku kopšanas darbu pamati” (Licences Nr. P-17301)Taču nekas vēl nav nokavēts!  Līdz 28. novembrim vēl ir iespēja pieteikties. https://ej.uz/Koku_kopsanaBDV

Kurss paredzēts cilvēkiem, kuri vada apstādījumu koku kopšanas darbus pašvaldībās vai jebkuram interesentam koku kopšanā un veidošanā.

 

WEB Koku kopšana

 

PROGRAMMA PALĪDZ LABĀK IZPRAST

  • koku stādīšanas un kopšanas vajadzību pašvaldībās,
  • koku uzskaites (inventarizācijas), iepirkumu sastādīšanas un radīto bojājumu noteikšanas principus,
  • koptu koku stādījumu ietekmi uz pašvaldību budžetu, vides kvalitāti un ilgtspējību. 

Programmas apjoms: 160 stundas.   

Mācību sākums: 2018. gada 15. novembris.

Plānotais nodarbību laiks: no 2018.g. novembra līdz 2019.g.aprīlim, vienu reizi mēnesī - ceturtdienās un piektdienās.

Mācību maksa: EUR 505,00 (veicama vienā vai trijos maksājumos pēc vienošanās).

Ierobežojumi: programma piemērota dalībniekiem ar vidējo vai augstāku izglītību.

Programmu beidzot ir jāizstrādā un jāaizstāv kursa darbs par sev vai pašvaldībai aktuālu koku kopšanas tēmu.

Iegūstamais izglītības dokuments: apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

Papildus informācija: Andris Spaile, T. +37129180371, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NODARBĪBU SARAKSTS

Nodarbības notiek no plkst. 9:00 - 17:00 15.11.2018. Kokaugi kā biloģisks fenomens, to ekoloģija. Koka anatomija un fizioloģija. Koku sugu daudzveidība un to izvēle stādīšanas vietā. (Pasn. A. Svilāns)


16.11.2018. Koku un krūmu sortiments. (Pasn. A. Svilāns) Darba aizsardzības prasības arborista darbā. Arborista profesijas apguve Latvijā, Eiropā un pasaulē. Sertifikācija. (Pasn. A. Spaile)

29.11.2018. Koku vērtība. Koku vērtēšanas kritēriji. Inventerizācija. Koku vērtēšanas metodes, izmantojamie palīglīdzekļi. Dižkoku apsekošana. (Pasn. G.Leiburgs)

30.11.2018. Kokaugu aizsardzība Latvijā. Nozares normatīvie dokumenti. Pašvaldību saistošie noteikumi par koku ciršanu. Koku kopšanas saskaņošana pašvaldībā (MK noteikumi). Administratīvais process no iesnieguma līdz ciršanas atļaujai. Likuma piemērošana. Administratīvā akta apstrīdēšana. (Pasn. A. A. Baķe)

13.12.2018. Praktiskais darbs. Kokaugu stādīšanas plānošana. Kokaugu bojājumu izraisošie cēloņi, to novēršana un profilaktiskie pasākumi. (Pasn. A.Svilāns)

14.12.2018. Prakstiskais darbs. Koku kopšanas saskaņošanas process, apstādījumu inspekcija. Mājas darbs. Administratīvais akts par koku kopšanu pašvaldībā. )Pasn. A. A. Baķe)

10.01.2019. Jaunākās tehnoloģijas koku stādīšanai un uzturēšanai pilsētvidē. Pretsakņu/sakņu aizsardzība, jaunākās tehnoloģijas. (Pasn. H. Rieksts)

11.01.2019. Koku un krūmu sortiments. (Pasn. A.Svilāns) Praktiskais darbs patstāvīgi. Administratīvais akts par koku kopšanu pašvaldībā. (Pasn. A.A. Baķe)

31.01.2019. Vainaga variācijas - dabīgs vainags, mākslīgi formēts. Dabīga un mākslīga vainag veidošanas paņēmieni. Dabīga vainaga veidošana dažāda vecuma posmos. (Pasn. E. Neilands)

1.02.2019. Kopšanas operatīvie, īstermiņa un ilgtermiņa plāni. Koka zaru apgriešana. Griezuma vietas apkopšana. Zaru griešanas laiks, biežums. Skuju koku griešana. Praktiskais darbs patstāvīgi. Kokaugu kopšanas darbu plānošana. Konkrētai pilsētai vai pilsētas daļai. (Pasn. E. Neilands)

21.02.2019. Kokaugu stādāmā materiāla kvalitāte. Stādu un jaunu koku sagatavošana pārstādīšanai. Stādāmā materiāla transportēšana un uzglabāšana. Kokauga stādīšana, pārstādīšana. (Pasn. G. Leiburgs)

22.02.2019. Krūmi apstādījumos, to daudzveidība, novērtēšana, kopšana un nozīme. Bioloģiskās daudzveidības vērtības. (Pasn. A. Svilāns)

14.03.2019. Koku aizsardzības pasākumi veicot koku stādīšanu, plānojot būvdarbus būvdarbu vietā. (Pasn. G. Leiburgs)

15.03.2019. Koku mērīšanas un izpētes instrumenti, teorija un prakse. Prakstiskais darbs. Apstādījumu koku stāvokļa novērtējums. (pasn. G. Leiburgs)

4.04.2019. Prakstiski darbi botāniskajā dārzā. Gatavošanās mācību ieskaitei. (Pasn. A. Svilāns)

5.04.2019. IESKAITE. Koku stādīšanas un kopšanas plānošana. Saistošie noteikumi pašvaldībā. (Pasn. A.A. Baķe, A. Svilāns, E. Neilands, G. Leiburgs, A. Spaile) 

VĒL VAR PIETEIKTIES

līdz 2018.gada 28. novembrim, aizpildot pieteikumu

elektroniski  https://ej.uz/Koku_kopsanaBDV

Bulduru Dārzkopības vidusskola

PRASMES AUGLĪGAI DZĪVEI

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!