Stundu Saraksts

2018/2019. mācību gada stundu saraksts pieejams
e-klase.lv

Stundu saraksts grupām, kas mācās Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. un 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros.

 

SESIJU PLĀNS NEKLĀTIENES NODAĻAI

2018./2019.mācību gads

 

 

Mācību stundu īstenošanas vieta:

Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010

 

Audzēkņa ceļvedis

 

Izglītojamo pašpārvalde

Tiekamies katru trešdienu plkst. 15.30 trešā stāva
bibliotēkas lasītavā

Stundu grafiks

1. stunda     08.30 - 09.10
2. stunda     09.20 - 10.00
3. stunda     10.15 - 10.55
4. stunda     11.00 - 11.40
5. stunda     12.15 - 12.55
6. stunda     13.00 - 13.40
7. stunda     13.50 - 14.30
8. stunda     14.35 - 15.15
9. stunda     15.20 - 16.00
10. stunda     16.05 - 16.45

 

Konsultācijas

2018./2019. mācību gads 1.semestris

 

Cita informācija:

BDV skolotājiem 2017./2018.m.g.

BDV skolotājiem 2016./2017.m.g.

BDV skolotājiem 2015./2016.m.g.

  

 
 
www.bulduri.lv, Powered by Joomla!