comenius

2009. gada 1. jūlijā noslēdzās projekts “Kulinārijas brauciens pa Eiropas reģioniem”.

Audzēkņi un skolotāji no trīs Eiropas valstīm : Latvijas, Vācijas un Bulgārijas izpētīja savu reģionu. Viņi meklēja un pētīja produktus, rūpnīcas un reģiona īpašības, lai uzzinātu, kas viņi ir. Audzēkņiem bija iespēja ieraudzīt savu zemi objektīvi. Tā viņi ieraudzīja, salīdzināja etnisko un nacionālo Eiropas dažādību.

Projekta beigās tika izveidots ceļvedis, kurš informē par reģiona īpašībām, tās skaistumu, vēsturi, tradīcijām utt. Projekts noslēdzās ar “Tautību nedēļu” Leipcigā, kur audzēkņi no visām valstīm prezentēja savus darbus.
Projekts norisinājās no 2007. gada 1. oktobra līdz 2009. gada 1. jūlijam. Kopumā norisinājās 4 vizītes.

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!