leonardo

2007. gadā no 17. augusta līdz 2. septembrim Leonardo da Vinci programmas Mobility mobilitātes projekta ietvaros no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bulduru Dārzkopības vidusskolas” uz Rostoku devās 11 audzēkņi un 1 skolotāja.

 

Izvirzīti projekta uzdevumi:

  • iepazīt un aprobēt vācu dārzkopības un apstādījuma veidošanas un augu īpatnības;
  • iepazīt un aprobēt vācu tradicionālo pušķu un ziedu kompozīciju īpatnības;
  • iepazīties ar darba tehnoloģijām un iespējām siltumnīcās;
  • iepazīt nacionālo kultūrvidi.

Pieci floristikas specialitātes audzēkņi apguva praktiskās iemaņas floristikā kopā ar vācu skolas audzēkņiem, strādāja dažādos ziedu veikalos, apmeklēja ziedu salonus, vēroja eksāmena darbus. Seši dārzkopības specialitātes audzēkņi strādāja dažādos Rostokas dārza centros un ziedu un telpaugu vairumtirdzniecības bāzē. Brīvajā laikā audzēkņi apmeklēja Botānisko dārzu iepazinās ar Rostokas vecpilsētu un vēsturi, devās ekskursijā uz zooloģisko dārzu, Štralsundi un Hamburgu.

Šis projekts bija lieliska iespēja iegūt jaunas zināšanas un praktiskās iemaņas savā specialitātē, papildināt svešvalodas zināšanas, apgūt citu tautu kultūru un iegūt jaunus draugus.

2007. gadā no 18. oktobra līdz 2. novembrim 4 audzēkņi realizēja projekta otru daļu, apguva praksi Dānijas pilsētiņā Bederā.

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!