grundtvig

2006. gada novembris. Stipendija Grundtvig -3 programmā, apmācības kurss „Towards becoming a good adult educator” Ungārijā.

Mūsdienu straujās attīstības tempi Latvijā un arī Eiropā kopumā padara izglītību par būtisku neatņemamu aktivitāti starptautiskās sadarbības līmenī. Bulduru Dārzkopības vidusskolas dendroloģijas skolotāja Ilva Ozola ieguva individuālo stipendiju Grundtvig - 3 programmā un kopā ar skolotājām no 8 valstīm 2006. gadā novembrī piedalījās apmācību kursos “Towards becoming a good adult educator” Ungārijā.

Projekta mērķi bija pieredzes apmaiņa ar citu valstu pieaugušo izglītošanā iesaistītām personām – skolotājiem, treneriem, grupu vadītājiem. Projektā tika iegūtas iemaņas, kas ietekmē skolotāju personības līmenī (personības izaugsme, analīze, pašvērtējums utt.) un sociālā līmenī – skolotāja tālākā saskare un mijiedarbība ar audzēkņiem un darba kolēģiem.

Iegūtie materiāli satur šādus skolai nozīmīgus tematus – mācību plāna veidošanas filozofija, pieaugušo apmācīšanas īpatnības, digitālās iespējas mācību procesā, jaukta tipa apmācība klasē un internetā, motivācija mācībām, novērtēšanas nozīme un paņēmieni.

Projekts kopumā deva daudz pozitīvu emociju, radošu pacēlumu, daudz ideju par mācību darba uzlabošanu, kā arī norādīja uz pieaugušo apmācības lielo nozīmi Latvijas un Eiropas kontekstā.

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!