leonardo

2005. gadā no 7.jūnija līdz 27. jūnijam. Leonarda da Vinči apmaiņas programmas (Mobility measure, placements) ietvaros Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskolā” viesojās 28 studenti un 3 pasniedzēji no Rostokas, Vācijā. Vācu studentu mērķis bija apgūt citu tautu pieredzi, bagātināt savas prasmes dārzkopībā un floristikā. Studenti tika iepazīstināti ne tikai ar dārzkopību un floristiku Latvijā, bet arī ar Latvijas skaistākajām vietām, kultūru, tradīcijām Līgo un Jāņi, tika apmeklēti pasākumi, muzeji, LU Botāniskais dārzs, pilsētas - Rīga, Jūrmala, Sigulda. Prakse tika iegūta darbojoties Latvijas zemnieku saimniecībā “Galiņi” un siltumnīcu kombinātā “Mārupe”.

Piedalīšanās Leonardo da Vinči programmas mobilitātes projektos profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem un pasniedzējiem dod iespēju piedalīties prakses un pieredzes apmaiņas braucienos uz citu Eiropas valstu profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem.

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!