comenius

2004. gadā no 8. novembra - 22. novembrim realizēts Socrates, Comenius 1 - projekts „Valodas apguve un pieredzes apmaiņa”

Francijā, kurā 12 audzēkņi un 2 skolotājas ieguva pieredzi dārzkopības jomā un apguva valodu, kā arī audzēkņi no Francijas apmaiņas programmas ietvaros viesojās mūsu skolā no 2005. gada 1. maija līdz 15. maijam.

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!