esfIEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒes_karogs
 
„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
30.04.2008. Vienošanās Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002

 

Projekta mērķis ir, piešķirot mērķstipendijas prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem, nodrošināt vispārējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes ar nepieciešamajiem prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem un veicināt pedagogu piesaistīšanu izglītības iestādēm, tādējādi sekmējot vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošanu.

Uz mērķstipendijām var pretendēt pedagogi, kuri:

1. vispārējās izglītības iestādes 7.-12.klasē vai profesionālās izglītības iestādē māca prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus vismaz 12 kontaktstundas nedēļā un apgūst prioritārā mācību priekšmeta vai priekšmetu pedagoga profesionālo kvalifikāciju atbilstošā studiju programmā. Mērķstipendijas apmērs 100 Ls mēnesī;

2.  ir ieguvuši noteiktā prioritārā mācību priekšmeta vai priekšmetu pedagoga profesionālo kvalifikāciju atbilstošā studiju programmā, māca prioritāro mācību priekšmetu vai priekšmetus vispārējās izglītības iestādes 7.-12.klasē vai profesionālās izglītības iestādē vismaz deviņas kontaktstundas nedēļā un papildus darbam veic četrus pētniecības vai radošā darba uzdevumus. Mērķstipendijas apmērs no 65 Ls līdz 150 Ls mēnesī.
Mērķstipendiju piešķir uz vienu mācību gadu. Nākamajā mācību gadā pedagogs var atkārtoti pretendēt uz mērķstipendiju. Mērķstipendiju pedagogs var saņemt ne vairāk kā trīs gadus - kopā nepārsniedzot 30 mēnešu.

Projektā kā prioritārie mācību priekšmeti ir noteikti: fizika, ķīmija, bioloģija, dabaszinības, matemātika, informātika, svešvaloda (kāda no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu oficiālajām valodām - angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, īru, īslandiešu, lietuviešu, maltiešu, norvēģu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda).

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bulduru Dārzkopības vidusskolā” mērķstipendijai

2009./2010.mācību gadā atbalstu dalībai šajā projektā saņēma:

  • Mudīte Prūse - bioloģija
  • Gunta Jēkabsone - ķīmija
  • Ilita Bērziņa - ķīmija
  • Gaļina Strigina – matemātika
  • Vēsma Zīberga - matemātika
  • Daiga Bokuma – angļu valoda
  • Inga Ezera – angļu valoda

2010./2011.mācību gadā atbalstu dalībai šajā projektā saņēma:

  • Mudīte Prūse - bioloģija
  • Inga Ezera - angļu valoda

 

Projekta īstenošana tiek plānota laikā no 2008. gada 30. aprīļa līdz 2012. gada 31. martam.

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!