esfes_karogslu_logo

„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana”

Vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2./09/IPIA/VIAA/003

Apakšaktivitātes mērķis ir paaugstināt sākotnējā profesionālajā izglītībā, profesionālajā tālākizglītībā un profesionālās ievirzes izglītībā iesaistīto pedagogu un prakses vadītāju kompetenci, nodrošināt prasmju atjaunošanu, īpaši saistībā ar modernizēto profesionālās izglītības saturu, inovācijām un uz zināšanām balstītu ekonomiku, kā arī uzlabot profesionālās izglītības pedagogu sagatavošanu.

Apakšaktivitātes mērķa grupas ir profesionālajā sākotnējā izglītībā, profesionālajā tālākizglītībā un profesionālās ievirzes izglītībā iesaistītie pedagogi, prakses vadītāji, amatnieki, kas iesaistīti profesionālajā (amatniecības) izglītībā, akadēmiskais personāls, kas iesaistīts pedagogu sagatavošanā, un studējošie, kas iegūst profesionālās izglītības pedagoga kvalifikāciju.

Projekta mērķis ir nodrošināt profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu vispārējās, tai skaitā svešvalodas un IKT, un specifiskās kompetences paaugstināšanu, izveidojot atbalsta materiālus un aprobējot tos mācīšanās vadības sistēmas Moodle vidē. Projekta gaitā tiks izstrādāti atbalsta materiāli vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, veikta šo materiālu aprobācija pedagogiem profesionālās pilnveides kursos.

Projekta sadarbības partneri ir - Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Augstskola.

Projekta realizācijas laiks paredzēts no 2010. gada līdz 2013. gadam.

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!