Error:
  • [sigplus] Critical error: Insufficient file system permissions to access the image base folder root/images/stories, or the folder does not exist.

[sigplus] Critical error: Insufficient file system permissions to access the image base folder root/images/stories, or the folder does not exist.

eraf_logoIEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒes_karogs

 

ERAF projekts "Infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības programmu īstenošanai Bulduru Dārzkopības vidusskolā"

Līguma Nr. 2010/0173/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/034

Aktivitāte 3.1.1.1. "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"

Projekta mērķis ir pilnveidot Bulduru Dārzkopības vidusskolas infrastruktūru, modernizēt mācību aprīkojumu un nodrošināt IKT prioritāro izglītības programmu īstenošanai atbilstoši darba tirgus prasībām.

Projekts tiks realizēts Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Bulduru Dārzkopības vidusskola’’ (turpmāk – BDV), prioritārajās izglītības programmās, kuras nodrošina  profesionālās vidējās izglītības 3. līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanu lauksaimniecības izglītības programmās ,,Dārzkopība’’, ,,Dārzu un parku kopšana’’, ,,Stādu audzēšana’’ un individuālo pakalpojumu izglītības programmās ,,Ēdināšanas pakalpojumi’’ un ,,Viesnīcu pakalpojumi’’.

Projekta ietvaros tiks uzcelts siltumnīcu komplekss dārzkopības izglītības programmām, kā arī renovēta mācību bāze – mācību virtuve individuālo pakalpojumu izglītības programmām. Tāpat gan jaunbūve, gan renovētā mācību bāze tiks aprīkota ar modernām iekārtām, mācību aprīkojumu un informāciju komunikāciju tehnoloģijām.

Projekta realizācijas rezultātā, uzbūvējot mācību siltumnīcas, tiks izveidots moderns, funkcionāls, ekonomisks un mūsdienu tehnoloģiskajām prasībām atbilstošs mācību siltumnīcas komplekss lauksaimniecības izglītības programmu īstenošanas nodrošināšanai, atbilstoši darba tirgus prasībām. Vienkāršotās renovācijas rezultātā tiks izveidota mācību bāze individuālo pakalpojumu izglītības programmu īstenošanas nodrošināšanai atbilstoši darba tirgus prasībām.

Projekts tiks īstenots Jūrmalā, Viestura ielā 6. Projektu paredzēts realizēt līdz 2013. gada beigām.

Projekta kopējo attiecināmo izmaksu summa ir LVL 1 106 565 (viens miljons viens simts seši tūkstoši pieci simti sešdesmit pieci lati), t.sk. LVL 951 645 (deviņi simti piecdesmit viens tūkstotis seši simti četrdesmit pieci lati) ERAF finansējums.

Projekta realizācija (informācija uz 20.03.2013)

Mācību siltumnīcu kompleksa būvprojekta izstrāde un būvniecība.

2011.gada 15.februārī tika noslēgts līgums par tehniskās dokumentācijas izstrādi un būvniecības darbu veikšanu.

Mācību siltumnīcu kompleksam ir izstrādāts tehniskais projekts un 2011.gada 2.novembrī tika ielikts pamatakmens mācību siltumnīcu kompleksa jaunbūvei.

Ir izbūvēti mācību siltumnīcu kompleksa pamati un uzstādītas mācību siltumnīcu nesošās metāla konstrukcijas, stiklojums, jumts, kā arī veikta apkures sistēma izbūve un daļēji veikti labiekārtošanas darbi.

Ir uzsākti darbi saistībā ar mācību siltumnīcu aprīkošanu ar klimata un laistīšanas vadības sistēmu, laistīšanas un mēslošanas sistēmu, ēnošanas sistēmu, kā arī ar pludināmajiem galdiem.

Mācību siltumnīcu kompleksa nodošana ekspluatācijā ir paredzēta 2013.gada maija mēneša vidū!

Projekta realizācija (informācija uz 28.12.2012)

Mācību virtuves renovācijas būvprojekta izstrāde un būvniecība.

2011.gada 20.jūnijā tika noslēgts līgums par tehniskās dokumentācijas izstrādi un būvniecības darbu veikšanu.

Projekta ietvaros ir veikta Mācību virtuves renovācija, aprīkojot to ar modernu mācību virtuves tehnoloģisko aprīkojumu, kā arī aprīkojot to ar modernu bāra leti apmācību vajadzībām.

Rezultātā, Bulduru Dārzkopības vidusskolā ir izveidota mācību bāze individuālo pakalpojumu izglītības programmu “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Viesnīcu pakalpojumi” īstenošanas nodrošināšanai atbilstoši darba tirgus prasībām.

Mācību siltumnīcu kompleksa būvprojekta izstrāde un būvniecība.

2011.gada 15.februārī tika noslēgts līgums par tehniskās dokumentācijas izstrādi un būvniecības darbu veikšanu.

Mācību siltumnīcu kompleksam ir izstrādāts tehniskais projekts un 2011.gada 2.novembrī tika ielikts pamatakmens mācību siltumnīcu kompleksa jaunbūvei.

Ir izbūvēti mācību siltumnīcu kompleksa pamati un uzstādītas mācību siltumnīcu nesošās metāla konstrukcijas, stiklojums, jumts, kā arī veikta apkures sistēma izbūve un daļēji veikti labiekārtošanas darbi.

Tuvākajā laikā ir paredzēts uzsākt darbus saistībā ar mācību siltumnīcu aprīkošanu ar klimata un laistīšanas vadības sistēmu, laistīšanas un mēslošanas sistēmu, ēnošanas sistēmu, kā arī ar pludināmajiem galdiem.

Mācību siltumnīcu kompleksa nodošana ekspluatācijā ir paredzēta 2013.gada maija mēneša vidū!

Projekta realizācija (informācija uz 21.09.2012)

Mācību virtuves renovācijas būvprojekta izstrāde un būvniecība.

2011.gada 20.jūnijā tika noslēgts līgums par tehniskās dokumentācijas izstrādi un būvniecības darbu veikšanu.
Mācību virtuvei ir izstrādāts vienkāršotās renovācijas projekts.
Ir veikta Mācību virtuves renovācija un 2012.gada 13.jūnijā tika atklātas jaunās mācību virtuves telpas, kas ir aprīkotas ar modernu mācību virtuves tehnoloģisko aprīkojumu.

Mācību siltumnīcu kompleksa būvprojekta izstrāde un būvniecība.

2011.gada 15.februārī tika noslēgts līgums par tehniskās dokumentācijas izstrādi un būvniecības darbu veikšanu.
Mācību siltumnīcu kompleksam ir izstrādāts tehniskais projekts.
2011.gada 2.novembrī tika ielikts pamatakmens mācību siltumnīcu kompleksam.
Uz doto brīdi ir izbūvēti mācību siltumnīcu kompleksa pamati un uzstādītas mācību siltumnīcu nesošās metāla konstrukcijas, stiklojums, kā arī daļēji veikti labiekārtošanas darbi.
Tuvākajā laikā ir paredzēts uzsākt darbus saistībā ar mācību siltumnīcas aprīkošanu ar klimata un laistīšanas vadības sistēmu, laistīšanas un mēslošanas sistēmu, ēnošanas sistēmu, apkures sistēmu, kā arī pludināmajiem galdiem.

Projekta realizācija (informācija uz 01.11.2011)

Mācību virtuves renovācijas būvprojekta izstrāde un būvniecība.

2011.gada 20.jūnijā tika noslēgts līgums par tehniskās dokumentācijas izstrādi un būvniecības darbu veikšanu.
Mācību virtuvei ir izstrādāts vienkāršotās renovācijas projekts.
Ir veikti galveno konstruktīvo elementu demontāžas darbi, izejas mezgla zemes darbi.
Turpinās darbs pie sienu, durvju ailu, grīdu un griestu izbūves, kā arī darbs pie inženiertehnisko komunikāciju izbūves-kanalizācija un ūdensvads, siltummezgls, radiatoru sistēma.
Notiek sagatavošanās darbi pie virtuves vēdināšanas sistēmas ierīkošanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas izbūves.
Tiek plānots iepirkums mācību bāzes nodrošināšanai ar IKT, kā arī iepirkums attiecībā uz mācību virtuves tehnoloģisko aprīkojumu.

Mācību siltumnīcu kompleksa būvprojekta izstrāde un būvniecība.

2011.gada 15.februārī tika noslēgts līgums par tehniskās dokumentācijas izstrādi un būvniecības darbu veikšanu.
Mācību siltumnīcu kompleksam ir izstrādāts tehniskais projekts.
Ir veikta būvlaukuma sagatavošana.
2011.gada 2.novembrī tika ielikts pamatakmens mācību siltumnīcu kompleksam.
Notiek sagatavošanās darbi pie mācību siltumnīcu kompleksa pamatu izbūves un mācību siltumnīcu nesošo metāla konstrukciju izbūves.

 

 Plansete_JPG

 

Viesu apkalpošanas praktisko mācību klases atklāšana

{gallery}galerija/baars{/gallery}

Mācību virtuves atklāšana

2012.gada 13.jūnijā Bulduru Dārzkopības vidusskolā plkst. 12.30, piedaloties Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniecei Laumai Sīkai, tiks oficiāli atklāta renovētā mācību virtuve.

Mācību virtuves modernizācija ir īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības programmu īstenošanai Bulduru Dārzkopības vidusskolā”, ID Nr. 2010/0173/3DP/3.1.1.0/10/IPIA/VIAA/034 ietvaros, nodrošinot to ar mūsdienu prasībām atbilstošu mācību aprīkojumu un virtuves iekārtām.

Pilnveidojot Bulduru Dārzkopības vidusskolas infrastruktūru ir modernizēts mācību virtuves aprīkojums un iekārtas, tādējādi nodrošinot profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanu Jūrmalā atbilstoši darba tirgus prasībām, īpaši tādās individuālo pakalpojumu izglītības programmās kā „Ēdināšanas pakalpojumi” un „Viesnīcu pakalpojumi”.

 

{gallery}galerija/virtuves_atklasana{/gallery}

MĀCĪBU VIRTUVES RENOVĀCIJA

{gallery}galerija/virtuve{/gallery}

MĀCĪBU SILTUMNĪCAS BŪVNIECĪBA

{gallery}galerija/kapsula{/gallery}

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!