Error:
  • [sigplus] Critical error: Insufficient file system permissions to access the image base folder root/images/stories, or the folder does not exist.

[sigplus] Critical error: Insufficient file system permissions to access the image base folder root/images/stories, or the folder does not exist.

KPFI_logo

KPFI projekts "Valsts SIA „Bulduru Dārzkopības vidusskolas” mācību korpusa un sporta un konferenču centra ēkas daļas renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus" 

Līguma Nr.KPFI-5/23

 

Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu Bulduru Dārzkopības vidusskolas mācību korpusa un sporta un konferenču centra ēkā.

Projekta realizācijas rezultātā, ēkā, veicot siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas pasākumus, tiks samazināts enerģijas patēriņš (apkurei, karstajam ūdenim un elektroenerģijai), sasniedzot siltumenerģijas patēriņu apkurei gadā–60,7 kWh/m2 un sasniedzot CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītāju–0,377 kgCO2/Ls, kā arī uzlabosies telpu komforts un mācību kvalitāte.

Projekts tiek īstenots Jūrmalā, Viestura ielā 6. Projektu paredzēts realizēt līdz 2011.gada decembrim.

Projekta kopējo attiecināmo izmaksu summa ir LVL 1 064 337,55 (viens miljons sešdesmit četri tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi lati un 55 santīmi), t.sk. LVL 887 869,98 (astoņi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi lati un 98 santīmi) KPFI finansējums. 

Projekta realizācija (informācija uz 01.11.2011)

2011.gada 20.jūnijā tika noslēgts līgums par tehniskās dokumentācijas izstrādi un būvniecības darbu veikšanu.
Ēkai ir izstrādāts vienkāršotās renovācijas projekts.
Turpinās ēkas cokola, fasādes sienu (ar akmens vati δ=200 mm) un bēniņu pārseguma siltināšana (ar beramo akmens vati δ=250 mm).
Ir uzsākta logu nomaiņa un fasādes apdare ar dekoratīvo apmetumu.
Notiek sagatavošanās darbi pie ēkas vēdināšanas sistēmas ar rekuperāciju ierīkošanas un apgaismojuma sistēmas izbūves.

Projekta realizācija (informācija uz 30.03.2012)

Objektā ir veikta ēkas cokola, fasādes sienu (ar akmens vati δ=200 mm) un bēniņu pārseguma (ar beramo akmens vati δ=250 mm) siltināšana. Cokola siltināšanas darbi ir īstenoti 90% apmērā, fasādes siltināšanas darbi ir īstenoti 95% apmērā, bēniņu pārseguma siltināšanas darbi ir īstenoti 45% apmērā. Nosiltināto sienu apdare ar minerālo apmetumu un krāsojumu ir veikta 40% apmērā. Ir veikta logu nomaiņa 85% apmērā, apgaismojuma sistēmas ierīkošana 50% apmērā un ventilācijas sistēmas ierīkošana 20% apmērā.

Projekta realizācija (informācija uz 18.05.2012)

Objektā ir veikta ēkas cokola, fasādes sienu (ar akmens vati δ=200 mm) un bēniņu pārseguma (ar beramo akmens vati δ=250 mm) siltināšana. Cokola siltināšanas darbi ir īstenoti 100% apmērā, fasādes siltināšanas darbi ir īstenoti 100% apmērā, bēniņu pārseguma siltināšanas darbi ir īstenoti 100% apmērā. Nosiltināto sienu apdare ar minerālo apmetumu un krāsojumu ir veikta 100% apmērā. Ir veikta logu nomaiņa 100% apmērā, apgaismojuma sistēmas ierīkošana 70% apmērā un ventilācijas sistēmas ierīkošana 50% apmērā.

 

{gallery}KPFI{/gallery}

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!