Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Partnerības projektu „Grüne Lernlandschaften”

 muzizglitibas programma

No 2013. gada 1. augusta līdz 2015. gada 31. jūlijam Valsts SIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” īsteno Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Partnerības projektu „Grüne Lernlandschaften” (Nr. 2013-1-BE1-LEO04-00507). Šajā projektā ir iesaistītas 11 Eiropas Dārzkopības skolas no 8 valstīm (Latvija, Polija, Ungārija, Austrijas, Šveices, Vācijas, Nīderlandes un Beļģijas). Projekta mērķis ir veicināt starptautisko sadarbību starp dārzkopības skolām Eiropā, pilnveidot teorētiskās un praktiskās zināšanas dārzkopības un floristikas jomā, apgūt jaunas profesionālās prasmes, kā arī iepazīt Eiropas valstu kultūrvēsturi.

Šī projekta ietvaros „Bulduru Dārzkopības vidusskolā” 2014. gada 22. -27.septembrī norisinājās aktivitāte „Praktiskās nodarbības apzaļumošanā un floristikā „Bulduru Dārzkopības vidusskolā”.  Šajā aktivitātē piedalījās 24 dalībnieki (10 skolotāji un 14 skolēni) no 5 Eiropas dārzkopības skolām ( Beļģijas, Austrijas, Ungārijas un 2 Vācijas skolas). Latvijas aktivitātes ietvaros tika organizētas:

  • lekcija „Sēru izstrādājumu tradīcijas Latvijā” (Floristikas meistare Ineta Ozoliņa – Skrūzmane);
  • praktiskā nodarbība floristikā „Sēru izstrādājuma veidošana” (Floristikas meistare Ineta Ozoliņa – Skrūzmane);
  • lekcija „Kapu apstādījumu tradīcijas Latvijā” (Iveta Pētersone);
  • Rīgas kapu apmeklējums - Raiņa kapi, Brāļu kapi, Meža kapi (Iveta Ozola, Gunta Jēkabsone);
  • praktiskā nodarbība „Kapu apstādījumu ierīkošana” (Nensija Priedīte, Iveta Ozola, Kaspars Vēveris);
  • vizīte kokaudzētavā „Baltezers”;
  • Rīgas Botāniskā dārza apmeklējums;
  • Jūgendstila muzeja apmeklējums.

Projekta koordinatore Bulduru Dārzkopības vidusskolā
Gunta Jēkabsone

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!