Error:
  • [sigplus] Critical error: Insufficient file system permissions to access the image base folder root/images/stories, or the folder does not exist.

[sigplus] Critical error: Insufficient file system permissions to access the image base folder root/images/stories, or the folder does not exist.

Bulduri sadarbojas ar citām Eiropas Dārzkopības skolām

logoBulduru Dārzkopības vidusskolā divu gadu garumā tika īstenots Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Partnerības projekts „Grüne Lernlandschaften” (Nr. 2013-1-BE1-LEO04-00507), kas norisinājās laika posmā no 2013. gada 1. augusta līdz 2015. gada 31. jūlijam. Projektā bija iesaistītas 11 Eiropas Dārzkopības skolas no 8 valstīm (Latvijas, Polijas, Ungārijas, Austrijas, Šveices, Vācijas, Nīderlandes un Beļģijas). Projekta mērķis ir veicināt starptautisko sadarbību starp dārzkopības skolām Eiropā, pilnveidot teorētiskās un praktiskās zināšanas dārzkopības un floristikas jomā, apgūt jaunas profesionālās prasmes, kā arī iepazīt Eiropas valstu kultūrvēsturi.

Šī projekta ietvaros „Bulduru Dārzkopības vidusskolas” skolotāji un audzēkņi ir īstenojuši vairākas aktivitātes.

{gallery}/art_id720/{/gallery}

Projekta rezultāti

Augi izglītībā

1) Laika posmā no 2014.gada 28. janvāra līdz 1.februārim 4 skolotājas (Gunta Jēkabsone, Gunta Krastiņa, Ineta Ozoliņa-Skrūzmane, Iveta Ozola) un 4 izglītojamās (Zane Kalniete, Anna Zipova, Anna Karlsone un Signe Bērziņa) devās uz Vāciju (Minsteri un Esseni) īstenojot aktivitāti „Internationale Pflanzenmesse Essen IPM”. Šīs aktivitātes centrālais notikums bija Starptautiskās  augu izstādes apmeklējums Essenē (vislielākā dārzkopības izstāde Eiropā), kurā varēja redzēt aktualitātes  dārzkopībā un floristikā.  Šajā braucienā tika apmeklēti arī Havixbeck kapi  Minsteres apkaimē, tādējādi iepazīstot vācu kapu apstādījumu kultūru un tradīcijas. Vizītē vienā no lielākajiem Eiropas spraudeņaugu audzēšanas uzņēmumiem „Volmary”, kurā izrādīja darba procesu. Tika apmeklējām Minsteres Botāniskais dārzs, dārza centri „Dahlmann” un „Münsterland” , kas pārsteidza ar plašo augu sortimentu un dārzkopības preču klāstu. Gan skolotājām, gan audzēknēm bija interesanti  redzēt Minsteres– Wollbekas  Dārzkopības un lauksaimniecības izglītības centru, kurā apmeklēja dažādas praktisko nodarbību telpas un varēja vērot praktisko nodarbību procesu. Šo lieliski organizēto vizīti Minsterē un Essenē organizēja Eiropas dārzkopības skolotāju veicināšanas asociācijas prezidents Johannes Peperhove.

2) Aktivitāte „Floristy schow” norisinājās Polijā Bielsko- Biala Dārzkopības skolā laikā no 2014. gada 23.aprīļa līdz 26. aprīlim. No „Bulduru Dārzkopības vidusskola”  šajā aktivitātē piedalījās floristikas nodaļas skolotāja Ineta Ozoliņa- Skrūzmane un izglītojamā Kristīne Ozola. Galvenais šis aktivitātes mērķis dalīties praktisko darbu pieredzē floristikas specialitātes jomā, piedaloties floristikas paraugdemonstrējumos. Katram paraugdemonstrējumu dalībniekam (izglītojamajam) bija jāpagatavo 3 darbi (pušķis, vainags un stādīto augu kompozīcija), parādot savas valsts aktuālākās tendences, materiālus un tehniskos risinājumus savos darbos. Aktivitātē piedalījās Polijas, Latvijas, Ungārijas, Austrijas  un Nīderlandes partnerorganizācijas. Šajā aktivitātē tika apmeklēta arī Bielsko- Biela Dārzkopības skolā, iespēja redzēt praktisko nodarbību kabinetus, mācību siltumnīcu, ierīkotos paraugdārzus un apmainīties pieredzē ar kolēģiem. Ekskursija uz stādu audzētavu „Kapias”, kas nodarbojas ar dekoratīvo kokaugu un puķu stādu audzēšanu, tirdzniecību, jaunu šķirņu popularizēšanu, kā arī ainaviski izveidotu 30 dažādu tematisko dārzu ekspozīciju 25 ha platībā.

3) Laika posmā no 2014. gada 4. augusta līdz 8. augustam Šveicē norisinājās „7. Eiropas Jauno dārznieku prasmju konkurss”, kuru organizēja Oeschberg Dārzkopības skola un Niederlenz Dārzkopības skola . No Bulduru Dārzkopības vidusskolas uz šo konkursu devās skolotāji Nensija Priedīte, Kaspars Vēveris un 3 izglītojamās (Līva Ābele, Zane Kalniete, Vineta Reinicāne). Konkursā piedalījās 20 komandas no 14 Eiropas valstīm, mūsu skolas komanda ieguva 17. vietu. Piedaloties šādā konkursā, pedagogi gūst idejas dažādu metožu izmantošanā pārbaudes darbiem starptautiskām komandām, kā arī nacionālām komandām. Tā ir iespēja vērot, kā dotos uzdevumus pilda dažādu Eiropas dārzkopības skolu pārstāvji. Izglītojamos šie konkursi motivē pilnveidoties gan profesionāli, gan uzlabot valodas zināšanas, gan paplašināt redzesloku kultūrvēsturiskā kontekstā. Izanalizējot konkursa uzdevumu rezultātus, mēs labāk izprotam mūsu stiprās un vājās pozīcijas, kas liek pilnveidot mūsu mācību procesu.

4) 2014.gadā no 27.- 31.augustam notika aktivitāte Ungārijā Szentes dārzkopības skolā, kuru organizēja Aniko Gal. Aktivitātē  “Saldās un asās paprikas audzēšana un pārstrāde Dienvidungārijā” piedalījās Bulduru Dārzkopības vidusskolas skolotājas  Gunta Krastiņa un Eleonora Mārciņa. Aktivitātes programma bija plaša, intensīva un ļoti interesanta. Tika apmeklēti vairāki saldās un asās paprikas audzēšanas un pārstrādes uzņēmumi (GyorgySomogyi, Szatymaz; “Paprika Molnar AG”, Roszke; Dr. IstvanVancsura uzņēmums; Naturalpar, Tiszaalpar), garšaugu audzētava “Donat” (Szentes – Donat). Universitātes Botāniskais dārzs (University of Szeged Botanical Garden), pārstrādes uzņēmums “Univer”(Kecskemet), modernas tomātu un saldās paprikas audzēšanas siltumnīcas (“ArpadAgrar AG”, Szegvar). Ungārijā audzē 40% no visas pasaules audzētās paprikas un paprikas pulvera ražošana ir augstā līmenī. Projekta dalībniekiem bija iespēja apmeklēt valsts reģionu, kur papriku audzē 60 000 ha lielās platībās. Projekta dalībniekiem bija iespēja arī iepazīties ar Ungārijas vidi un vēsturi - Szegedas  (Szeged) pilsētas apskate, nacionālā vēstures un brīvdabas muzeja apmeklējums.

5) Šī projekta ietvaros „Bulduru Dārzkopības vidusskolā” 2014. gada 22. -27.septembrī norisinājās aktivitāte „Praktiskās nodarbības apzaļumošanā un floristikā „Bulduru Dārzkopības vidusskolā”.  Šajā aktivitātē piedalījās 24 dalībnieki (10 skolotāji un 14 skolēni) no 5 Eiropas dārzkopības skolām ( Beļģijas, Austrijas, Ungārijas un 2 Vācijas skolas). Latvijas aktivitātes ietvaros tika organizētas:

  • lekcija „Sēru izstrādājumu tradīcijas Latvijā” (Floristikas meistare Ineta Ozoliņa – Skrūzmane);
  • praktiskā nodarbība floristikā „Sēru izstrādājuma veidošana” (Floristikas meistare Ineta Ozoliņa – Skrūzmane);
  • lekcija „Kapu apstādījumu tradīcijas Latvijā” (Iveta Pētersone);
  • Rīgas kapu apmeklējums - Raiņa kapi, Brāļu kapi, Meža kapi (Iveta Pētersone, Gunta Jēkabsone);
  • praktiskā nodarbība „Kapu apstādījumu ierīkošana” (Nensija Priedīte, Iveta Ozola, Kaspars Vēveris);
  • vizīte kokaudzētavā „Baltezers”;
  • Rīgas Botāniskā dārza apmeklējums;
  • Jūgendstila muzeja apmeklējums.

6) 2014.gada nogalē no 12. – 14.decembrim Vācijā, Dortmundē Paula Erliha vārdā nosauktā profesionālā skolā norisinājās projektu koordinatoru seminārs, kurā piedalījās 16 dažādu Eiropas Dārzkopības skolu pārstāvji (28 dalībnieki) no 11 valstīm. Bulduru Dārzkopības vidusskolu pārstāvēja pedagogi Gunta Jēkabsone, Nensija Priedīte un Kaspars Vēveris. Šajā tikšanās reizē tika izstrādāts Leonardo da Vinci partnerības projekta augu saraksta vadlīnijas, aktualizēts saraksts ar atlikušajām aktivitātēm, to optimālajiem norises laikiem  un strādāts pie nākamais partnerības projekta Erasmus + izstrādes. Kultūras pasākuma ietvaros aktivitātes dalībnieki pavadīja Dortmundes Ziemassvētku tirgus gaisotnē. Šo aktivitāti organizēja Dortmundas skolas skolotāja Birgit Bays, Leonardo projekta koordinatore Esther Kirschfink no Beģijas un Eiropas dārzkopības skolotāju veicināšanas asociācijas prezidents Johannes Peperhove no Vācijas.

7) Laika posmā no 2015.gada 13.-17.janvārim Šveicā, Muttenz profesionālajā skolā norisinājās aktivitāte „Kokaugu pazīšana ziemā” („Gehölzerkennen im Winter”) kuru organizēja šīs skolas skolotājs Rolf Zumbrunn. Turp devās dendroloģijas skolotāja Iveta Ozola ar 2 izglītojamajām (Kristīne Celma, Ginta Zālīte). Šajā aktivitātē bija organizētas praktiskās nodarbības skolā, kurās ar dažādām mācību metodēm un tehniskajiem līdzekļiem tika mācīta kokaugu pazīšana bezlapu stāvoklī, kā arī apstādījuma plānošana, izmantojot kokaugus. Šī bija lieliska iespēja gūt jaunas zināšanas un iemaņas dendroloģijas priekšmetā, kā arī novērtēt Šveices skolas tehniskās iespējas profesionālo priekšmetu apmācībā un mācību materiālu izstrādē. Aktivitātes dalībnieki apmeklēja arī Bāzeles Universitātes Botānisko dārzu un apskatīja Bāzeles vecpilsētu.

8) Aktivitāte „Dārzkopība Hamburgā” norisinājās Vācijā, Hamburgā 2015. gada 24.-28.martā. To organizēja Hamburgas Ķīmijas, farmācijas, lauksaimniecības, bioloģijas un dizaina Valsts arodskolu Nr. 13 (G-13), skolotāja Gabriele Groddeck. Šajā aktivitātē piedalījās dalībnieki no Latvijas, Ungārijas un Vācijas. Bulduru Dārzkopības vidusskolu pārstāvēja skolotāja Gunta Jēkabsone un 2 izglītojamās no dārzkopības specialitātes (Beatrise Leite, Linda Siliņa). Dalībnieki apmeklēja vienu no senākajām un lielākajām Eiropas stādaudzētavām Lorenz von Ehren, iepazīstoties ar to vēsturi, augu sortimentu un darbības virzieniem. Sadarbībā ar Hamburgas profesionālās skolas skolotājām un dārzkopības nodaļu audzēkņiem tika īstenotas vairākas praktiskās nodarbības Hamburgas lielajā ziedu tirgū, Dārzkopības kompetenču un konsultāciju centrā, Hamburgas vēstures muzejā apmeklējot tematiskās izstādes, kas saistītas ar pilsētu apzaļumošanu.  Tika apmeklēta Eiropas lielākā kapsēta Friedhof Ohlsdorf (391 ha), kurā pastāstīja par kapsētas plānojumu, apstādījumu daudzveidību un kapsētu dārznieku darba specifiku. Aktivitātes dalībnieki apmeklēja Hamburgas profesionālo skolu (G-13), kur arī piedalījās profesionālās angļu valodas nodarbība skolotājas Beate Holländer vadībā. Šīs daudzpusīgās aktivitātes ietvaros bija iespēja uzkāpt uz jaunceltnes ēkas jumta un redzēt, kā ir sagatavots substrāts (pamats) jumta dārza ierīkošanai. Vizītes noslēgumā dalībnieki apmeklēja Hamburgas Botānisko dārzu un apskatīja pilsētas centru.

9) Ikgadējais Eiropas dārzkopības skolotāju seminārs noritēja Polijā, Bielsko-Biala 2015.gada 7.- 11 aprīlī, kuru Leonardo da Vinci projekta ietvaros apmeklēja Bulduru Dārzkopības skolotāji Nensija Priedīte un Kaspars Vēveris. Šis seminārs pulcēja 40 skolotājus no 13 Eiropas valstīm, kuru organizēja Eiropas dārzkopības skolotāju veicināšanas asociācijas prezidents Johannes Peperhove no Vācijas sadarbībā ar Polijas Bielsko- Biala Dārzkopības skolas pārstāvjiem. Šajā seminārā tika apmeklēta Profesionālā dārzkopības skola, tās mācību siltumnīcas. No profesionālajām dārzkopības organizācijām bija vizītes uz stādaudzētavu Kapias, šampinjonu audzētavu Polok, plastmasas ražotni Prosperplast. Kultūrvēsturiskā semināra programmā bija iekļauta gan Krakovas pilsētas apskate, gan Aušvicas koncentrācijas nometnes apskate.

10) 2015. gada 24.-29.jūnijā notika aktivitāte „Vertikālie dārzi un jumta dārzi”, kas norisinājās Beļģijā, La Reid profesionālajā skolā, kur Buldurus pārstāvēja 3 skolotājas (Nensija Priedīte, Gunta Jēkabsone, Iveta Ozola) un 4 dārzkopības nodaļas audzēkņi (Līga Urtāne, Una Mitenberga, Krišs Sedlīņš un Raivo Vorona). Sadarbībā ar Ungārijas un Beļģijas skolu pārstāvjiem, guvām vērtīgu praktisko pieredzi 2 veidu zaļo sienu veidošanā (gan āra apstākļos, gan iekštelpās), kuru ierīkošanā paši aktīvi piedalījāmies. Apskatījām jumta dārzu, un tā augu sortimentu. Ar interesi vērojām, kā atvērto durvju dienu organizē La Reid profesionālajā skolā. Apmeklējām Topiari parku (no kokiem un krūmiem cirptas figūras) Durbuy pilsētā, Berinzennes dabas parku, Liege un Spa pilsētas.

11) Aktivitāte „Augu daudzveidība” tika noorganizēta Bulduru Dārzkopības vidusskolas skolotājiem 2015.gada 1.jūlijā. Devāmies apskatīt ainaviski izveidoto Ogres dendroloģisko parku „Lazdukalni”. Apmeklējām bioloģisko saimniecību „Ragāres”, kur savas zināšanas papildinājām  un daudz interesanta uzzinājām, par tur audzētajiem garšaugiem un ārstniecības augiem. Saimniecībā „Strēlnieki” redzējām ziedošu dzērveņu lauku, pārsteigums bija pagājušajā gadā iestādītās lācenes eksperimentālajā laukā, kā arī nobaudījām saimniecībā ražoto produkciju. SIA JLD kokaudzētavā mums izrādīja un pastāstīja par dekoratīvajiem augiem, jaunākajām šķirnēm. Visos apmeklētajos uzņēmumos guvām jaunu pieredzi, kā arī dalījāmies ar savām zināšanām.

12) Noslēguma aktivitāte bija saistīta ar gala atskaites veidošanu. Tā notika Beļģijā ZAWM Eupen profesionālajā skolā 2015.gada 27.-29.jūlijā pie projekta galvenās koordinatores Esther Kirschfink. Turp devās projekta koordinatore Gunta Jēkabsone un profesionālas angļu valodas skolotāja Inga Ezera, lai sadarbībā ar pārējiem aktivitātes dalībniekiem, strādātu pie Gala atskaites kopīgas sadaļas izveidošanas. Tika apmeklēti arī profesionālie uzņēmumi: ziedu salons „Blumen Kreusch” Eupen pilsētā, dārza centrs „Die Gärtnerei Hermann”, substrāta ražotne „Eifelhum” un farmācijas uzņēmuma „ORTIS Laboratories” ārstniecības augu dārzs „Herba Sana” .

Secinājumi par projektu :

1) Iespēja Bulduru Dārzkopības vidusskolas pedagogiem un izglītojamajiem viesoties dažādās Eiropas dārzkopības skolās, redzēt kā norit mācību process, kāds ir mācību vides tehniskais aprīkojums, izzināt dažādas mācību metodes un paņēmienus, apmainīties ar mācību materiāliem, idejām. Tā ir iespēja labāk izprast kā ir organizēta dārzkopības profesionālā izglītība citās valstīs.

2) Dodoties uz dažādām aktivitātēm, tika apmeklētas vairākas profesionālās organizācijas- stādaudzētavas, siltumnīcas, dārzkopības uzņēmumi, dārzu centri, tirgi, dārzkopības izstādes, dārzkopības preču ražotnes, parki, kapsētas, Botāniskie dārzi.

3) Projekta ietvaros noritēja arī Eiropas jauno dārznieku prasmju konkurss Šveicē, floristikas paraugdemonstrējumi Polijā, praktiskās nodarbības Vācijā, Latvijā, Šveicē, Beļģijā.

4) Organizējot gan konkursus, gan praktiskās nodarbības tiek veidotas internacionālas audzēkņu darba grupas, kas veicina savstarpējo komunikāciju, svešvalodu pielietošanu, motivē profesionāli pilnveidoties.

5) Ikvienā aktivitātē ir organizētas interesantas kultūras programmas, kas paredz pilsētu apskati, muzeju apmeklējumus, un nacionālās virtuves baudīšanu.

6) Bulduru Dārzkopības vidusskola Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Partnerības projektu „Grüne Lernlandschaften” (Nr. 2013-1-BE1-LEO04-00507) ietvaros kopumā realizēs 12 aktivitātes, 37 mobilitātes (21 pedagogiem, 16 izglītojamajiem).

 

Projekta koordinatore Bulduru Dārzkopības vidusskolā Gunta Jēkabsone

Aktivitāte Essenē, Minsterē 2014.gada janvārī

Aktivitāte Essenē, Minsterē 2014.gada janvārī

Aktivitāte „Floristikas paraugdemonstrējumi” Polijā, 2014.gada aprilī

Aktivitāte „Floristikas paraugdemonstrējumi” Polijā , 2014.gada aprilī

Konkurss Šveicē 2014. gada augustā

 

Konkurss Šveicē 2014.gada augustā

Konkurss Šveicē 2014. gada augustā

Aktīvitāte Ungārijā, 2014.gada augustā

 

Aktīvitāte Ungārijā, 2014.gada augustā

Aktīvitāte Ungārijā, 2014.gada augustā

Aktivitāte Latvijā, Bulduros 2014.gada septembrī

 

Aktivitāte Latvijā, Bulduros 2014. gada septembrī

Aktivitāte Latvijā, Bulduros 2014.gada septembrī

Projektu koordinatoru tikšanās Vācijā, Dortmundē 2015.gada decembrī

 

Projektu koordinatoru tikšanās Vācijā, Dortmundē 2015.gada decembrī

Projektu koordinatoru tikšanās Vācijā, Dortmundē 2015.gada decembrī

Aktivitāte „Dārzkopība Hamburgā”, Vācijā 2015.gada martā

 

Aktivitāte „Dārzkopība Hamburgā”, Vācijā 2015.gada martā

Aktivitāte „Dārzkopība Hamburgā”, Vācijā 2015.gada martā

Aktivitāte „Zaļās sienas un jumta dārzi” Beļģijā, La Reid skolā 2015.gada jūnijā.

 

Aktivitāte „Zaļās sienas un jumta dārzi” Beļģijā, La Reid skolā 2015.gada jūnijā.

Aktivitāte „Zaļās sienas un jumta dārzi” Beļģijā, La Reid skolā 2015.gada jūnijā

Aktivitāte „Augu daudzveidība” Latvijā, 2015.gada jūlijā

Aktivitāte „Augu daudzveidība” Latvijā, 2015.gada jūlijā

foto 16

Noslēdzošā aktivitāte Beļģijā, ZAWM Eupen profesionālajā skolā 2015.gada jūlijā

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!