browser-512epieteikums.bulduri.lv

PARKA DĀRZNIEKS

 

Parka dārznieka specialitāte ir VIDES DIZAINA NOZARES PROFESIJA, kas mūsdienās ierindojas pieprasītāko sarakstā.

 

Skola 2018./19. mācību gadam ir radusi iespēju uzņemt vairāk audzēkņu valsts garantētās budžeta vietās, jo pagājušajos gados prakses un darba vietu piedāvājums vides profesionāļiem ar speciālizāciju parku plānošanā, veidošanā un kopšanā bija lielāks nekā jauno profesionāļu skaits.

 

Ja Tev patīk redzēt skaistu un sakoptu vidi sev apkārt, tad no visas sirds iesakām apgūt nepieciešamās prasmes Bulduru Dārzkopības vidusskolā, kas palīdzēs radošas idejas pārvērst realitātē!

 

web 100gadespuķudobe

 Iniciatīva par 100gades puķu dobi Latvijai nākusi no Bulduru Dārzkopības vidusskolas pedagoģes Anitas Onkeles.

 

Parka dārznieks ir speciālists, kurš veic darbus, kas saistīti ar ainavas, parku, dārzu veidošanu un kopšanu, plāno, organizē un vada savu darbu objektā un spēj lietot ainavas elementu izbūvei nepieciešamās tehnoloģijas, darba paņēmienus un agrotehniskos pasākumus. Jaunie speciālisti mācību procesā mācās pazīt augus, prot tos lietot un kopt apstādījumos, orientējas dārza tehniskajā aprīkojumā.

 

Parka dārznieka profesijas apguvei ir ievērojami paplašināta mācību teritorija, kā rezultātā Bulduru Dārzkopības vidusskolā būs iespējams pilnvērtīgi īstenot praktiskās mācībās balstītu specialitātes apguvi, vienlaicīgi strādājot kopā ar citu profesiju audzēkņiem, piemēram, stādu audzētājiem un dārzkopjiem, kuriem tāpat kā parka dārzniekiem pārsvarā mācības notiek, praktiski darbojoties ārpus skolas sola. 

 

Profesionālie mācību priekšmeti Bulduru Dārzkopības vidusskolā:

 • dārzu plānošana,
 • dārzu veidošana un kopšana,
 • dendroloģija,
 • puķkopība,
 • dārzeņkopība,
 • augļkopība,
 • dārzu un parku vēsture,
 • mērniecība,
 • zīmēšana,
 • kompozīcija un krāsu mācība,
 • botānika un augu fizioloģija,
 • apstādījumu augu audzēšana,
 • profesionālā svešvaloda,
 • mašīnas un mehānismi apstādījumiem,
 • sabiedrības un cilvēkdrošība.

Tālākās izglītības iespējas: labākajiem audzēkņiem garanētas budžeta vieta Latvijas Lauksaimniecības univeristātē ainavu arhitektūras studiju programmā, kā arī iespējas turpināt mācības citās Eiropas augstskolās, tai skaitā tajās, ar kurām Bulduru Dārzkopības vidusskolai ir sadarbība.

 

 

Pēc pamatskolas (pilna laika mācības) 

kļūsti par PARKA DĀRZNIEKU

4 gadu laikā vienlaikus iegūstot arī vidējo izglītību! 

Iegūstamais izglītības dokuments: DIPLOMS par profesionālo vidējo izglītību (3.kvalifikācijas līmenis).

 

 

Pēc vidusskolas

kļūsti par PARKA DĀRZNIEKU

1.5 gadu laikā un iegūsti profesionālo kvalifikāciju

Iegūstamais izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (2.kvalifikācijas līmenis).

 

Neklātienē

kļūsti par PARKA DĀRZNIEKU

2.5 gadu laikā un iegūsti profesionālo kvalifikāciju

Iegūstamais izglītības dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (2.kvalifikācijas līmenis).

 

Rezervē sev vietu mācībām un piesakies elektroniski 

browser-512 epieteikums.bulduri.lv 

Uzdod jautājumus, rakstot uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  vai apmeklē skolu, iepazīsti to un piesakies mācībām klātienē, iepriekš piesakoties pa tālruni 26478484. 

 

Vai zinājāt, ka Rundāles pils parks ir veidots, balstoties uz Bulduru Dārzkopības vidusskolā gūtajām zināšanām?

Ieskaties, tas aizņems tikai 1 minūti.

 

Parka dārznieks PROT: Ievākt izejas datus projekta izstrādei; • Gatavot darba zīmējumus; • Gatavot objektu apstādījumu ierīkošanai; • Veikt apstādījumu ierīkošanas darbus; • Veikt apstādījumu kopšanas darbus; • Lietot dažādas tehnoloģijas apstādījumu ierīkošanai un kopšanai; • Izmantot nozarei atbilstošu terminoloģiju latviešu un latīņu valodā; • Pazīt apstādījumos izmantojamos augus; • Grupēt augus pēc to bioloģiskajām un morfoloģiskajām īpatnībām; • Izvēlēties dārzam ekoloģiski, ekonomiski un estētiski piemērotus augus; • Lietot darbiem atbilstošas mašīnas un mehānismus; • Nodrošināt mašīnu un mehānismu izmantošanu; • Lietot dažādus augu mēslošanas līdzekļus; • Veikt augu aizsardzības pasākumus; • Ievērot ķīmisko un bioloģisko mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas un pielietošanas noteikumus; • Pielietot būvmateriālus; • Uzstādīt arhitektūras mazās formas. • Ievērot būvniecību reglamentējošus dokumentus; • Ievērot darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumus; • Ievērot dabas aizsardzības pamatprincipus; • Saudzēt apkārtējo vidi; • Ievērot sanitārijas prasības; • Ievērot ugunsdrošības normas un prasības; • Strādāt ar uzņēmuma tehnisko aprīkojumu; • Strādāt un kopt darbarīkus un instrumentus; • Nodot izpildītos darbus projekta vadītājam; • Orientēties tāmēs apstādījumu ierīkošanai un kopšanai; • Strādāt ar dokumentāciju; • Orientēties dārzu un parku vēsturē; • Orientēties darba likumdošanā; • Lasīt plānus, projektus un darba zīmējumus; • Strādāt ar dārza mehānismiem; • Rīkoties ar mērniecības instrumentiem. • Lietot speciālo terminoloģiju kādā no svešvalodām - krievu, angļu, vācu. 

 

Parka dārznieka PĀRZIN:

 • Apstādījumos pielietojamo augu sortimentu, botāniskos nosaukumus un augšanas prasības,
 • Augļu koku un krūmu sortimentu in augšanas prasības
 • Dārzeņu un garšaugu kultūru augšanas prasības
 • Augu fizioloģijas un botānikas pamatus
 • Augu stādīšanas, grupēšanas, kompozīcijas veidošanas principus un paņēmienus
 • Apstādījumu veidus, to plānošanai izvirzītās prasības
 • Augsnes tipus, īpašības un apstrādes īpatnības
 • Augsnes aizstājējus
 • Materiālus augu mulčēšanai un segšanai
 • Mēslošanas līdzekļus un to lietošanu
 • Augu aizsardzību
 • Mašīnas mehānismus un tehnoloģijas apstādījumu ierīkošanai un kopšanai
 • Ceļu un laukumu segumu ierīkošanas principus un paņēmienus
 • Segumu veidus un materiālu sortimentu
 • Arhitektūras mazo formu izbūves un uzstādīšanas principus un paņēmienus
 • Arhitektūras mazo formu veidus un sortimentu
 • Biznesa pamatus
 • Mērniecības instrumentus un to pielietošanu
 • Būvniecības noteikumus un darba likumdošanu
 • Darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus
 • Ekoloģiju, vides aizsardzību un vides kultūru
 • Psiholoģijas pamatius
 • Datorprogrammu lietošanu
 • Profesionālo svešvalodu

 NEKAVĒJIES!

Rezervē sev vietu mācībām un piesakies elektroniski 

browser-512 epieteikums.bulduri.lv 
www.bulduri.lv, Powered by Joomla!