BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLAS

ABSOLVENTI IR PIEPRASĪTI DARBA TIRGŪ

 

Jaunajā, 2018./2019. mācību gadā Bulduru Dārzkopības vidusskola (BDV) ir radusi iespēju uzņemt vairāk audzēkņu visās esošajās mācību programmās, kā arī papildināt mācību iespējas, piedāvājot programmas ekotūrisma specialitātes apgūšanai un jauno arboristu sagatavošanai.

 

“Šobrīd uzņēmēju pieprasījums pēc prasmīgiem dārzkopjiem un viesmīlības pakalpojumu speciālistiem ir daudz lielāks, nekā BDV spēja nodrošināt. Ik dienu atskan darba devēju lūgumi izvietot sludinājumus vai arī piedāvāt prakses vietu. Ir būtiski arī tas, ka papildus mācībām audzēkņiem piedāvājam iespēju nopelnīt, strādājot pašu radītās vai skolai nepieciešamās darba vietās. Turklāt audzēkņi papildus prasmes var apgūt Dizaina fabrikas darbnīcās, savukārt traktoru un auto vadītāja apliecības iegūšana dod iespēju pēc skolas beigšanas pretendēt uz augstāku atalgojumu,” stāsta Bulduru Dārzkopības vidusskolas direktore Anta Sparinska.

 

BDV ievēro darba tirgum nepieciešamo prasmju apguvi, ko ir iespējams īstenot, pateicoties skolas plašajām mācību teritorijām dārzā, mūsdienīgajai tehnikai un modernām siltumnīcām, kur aizrit liela daļa no skolēnu mācību ikdienas. Līdz ar to audzēkņi BDV absolvē ne tikai ar labām teorētiskām zināšanām, bet arī ar vērtīgām un darba praksē nepieciešamām praktiskām iemaņām, kas noder turpmākajā darba ikdienā. BDV mācību programmu izveidē ir iesaistījušies Latvijas uzņēmēji ar nepieciešamo materiāltehnisko bāzi un BDV audzēkņiem nodrošinātām prakses vietām kvalifikācijas iegūšanai, kā arī turpmākām darba iespējām pēc skolas beigšanas.

 

BDV mācību savas programmas nodrošina, aktīvi sadarbojoties ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU), kurā BDV audzēkņiem ir garantētas budžeta vietas izvēlētās profesijas tālākā apguvē. Nav mazsvarīgi, ka gan BDV, gan LLU mācību programmas ir savstarpēji saskaņotas un tām tiek nodrošināta pēctecība. Piemēram, ja skolēns BDV ir ieguvis parka dārznieka kvalifikāciju, tad LLU viņš var izvēlēties studēt ainavu arhitektūru, savukārt dārzkopis tālāk apgūst agronoma profesiju, bet ēdināšanas speciālists pēc augstskolas pabeigšanas kļūst par kvalificētu pārtikas tehnologu. Patlaban BDV tiek strādāts, lai atsevišķas mācību programmas absolvējušie audzēkņi mācības LLU varētu turpināt jau uzreiz no 2. kursa.

 

Turklāt audzēkņiem, kas Bulduru Dārzkopības vidusskolā mācās valsts apmaksātās programmās, ir iespēja saņemt stipendiju līdz 150 eiro. Savukārt uzņēmēji sadarbībā ar BDV attīstības biedrību ir izveidojuši stipendiju fondu, lai jaunie speciālisti varētu nodoties savas profesijas apguvei.

 

Jauniešu lielu interesi piesaista ēdināšanas un viesnīcu pakalpojumu speciālistu mācību programmas – pateicoties ciešai sadarbībai ar dārzkopības un floristikas nozarēm, tādā līmenī tās iespējams apgūt tikai BDV. Programmas ietver visas ēdināšanas un viesmīlības speciālistiem nepieciešamās zināšanas: sākot no kvalitatīvas pārtikas audzēšanas un pārstrādes tehnoloģijām un beidzot ar galda klājuma kultūru un dizainu. Turklāt ēdināšanas pakalpojumu speciālistu mācību programmas audzēkņi var sākt strādāt savā profesijā jau pirmajā mācību gadā.

 

 

Bulduru Dārzkopības vidusskola

PRASMES AUGLĪGAI DZĪVEI

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!