KOKKOPIS – ARBORISTS

Vērojot arboristus, tā vien gribas viņus saukt par SUPERVAROŅIEM, jo šī profesija patiesi prasa īpašu drosmi, fizisko sagatavotību un specifiskas profesionālās prasmes.

Šī iemesla dēļ Kokkopis – arborists ir kļuvusi par mūsdienās pieprasītu un prestižu profesiju!

 

   Video tapis sadarbībā ar Baltijas valstu Arboristu čempionātu,

kas 2018. gadā notika Bulduru Dārzkopības vidusskolas plašajā Denroloģiskajā parkā.

 

2018./19. mācību gadā Bulduru Dārzkopības vidusskola ir radusi iespēju īstenot KOKKOPJU-ARBORISTU apmācības, piedāvājot apgūt šo profesiju:

 

KLĀTIENĒ, mācoties 1 gadu.

Šī programma piemērota jauniešiem ar pamatizglītību vai vidējo izglītību, kas sasnieguši 17 gadu vecumu.

Valsts apmaksāta profesijas apguve ar stipendiju, sākot no Eur 70.00 - 150.00 mēnesī.

 

Izglītības dokuments - Profesionālās kvalifikācijas apliecība

 

Mācību sākums - 2018. gada oktobris.

 

Piesakies tūlīt, rakstot uz e pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai mutiski pa T. 20294607

 

Šaja programmā tiks sagatavoti kokkopji (arboristi), kas praktiski un patstāvīgi veic darba uzdevumu izpildi koku kopšanā gan privātajā, gan publiskajā ārtelpā.

Izglītības procesā izglītojamais apgūst profesionālās kompetences:

 1. atpazīt reģionā sastopamus un kultivējamus kokus un krūmus;
 2. aizpildīt darba lapas, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju;
 3. iekārtot racionālu un drošu darba vietu, aprīkojot ar atbilstošām darba un satiksmes organizācijas shēmām, lietojot teritorijas norobežojošos palīgmateriālus;
 4. veikt koku sagatavošanas un stādīšanas darbus;
 5. veikt koka vainaga veidošanas un kopšanas darbus;
 6. veikt koku nozāģēšanu;
 7. sagatavot koku aizsargāšanu būvlaukumā;
 8. likvidēt apstādījumu postījumus un novākt bīstamus kokus
 9. lietot un uzturēt kāpšanas aprīkojumu;
 10. lietot elektroinstrumentus, motorinstrumentus un specializēto aprīkojumu;
 11. ievērot darba tiesību, darba un vides aizsardzības prasības. 

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Dendroloģija
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Augu aizsardzība
 • Apstādījumu veidošana
 • Darbainstrumenti un aprīkojums
 • Koku vainagu veidošana
 • Apstādījumu koku un krūmu kopšana 

Copy of Arboristi web

 

NEKLĀTIENĒ, mācoties 2,5 gadus

Šo programmu var apgūt jebkurš interesents, sākot no 17 gadu vecuma.

 

Maksas apmācības – par cenu lūdzam interesēties, zvanot pa tālruni 20294607

 

Izglītības dokuments - Profesionālās kvalifikācijas apliecība

 

Mācību sākums - 2018. gada oktobris.

 

Piesakies tūlīt, rakstot uz e pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai mutiski pa T. 20294607

 

Šaja programmā tiks sagatavoti kokkopji (arboristi), kas praktiski un patstāvīgi veic darba uzdevumu izpildi koku kopšanā gan privātajā, gan publiskajā ārtelpā.

Izglītības procesā izglītojamais apgūst profesionālās kompetences:

 1. atpazīt reģionā sastopamus un kultivējamus kokus un krūmus;
 2. aizpildīt darba lapas, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju;
 3. iekārtot racionālu un drošu darba vietu, aprīkojot ar atbilstošām darba un satiksmes organizācijas shēmām, lietojot teritorijas norobežojošos palīgmateriālus;
 4. veikt koku sagatavošanas un stādīšanas darbus;
 5. veikt koka vainaga veidošanas un kopšanas darbus;
 6. veikt koku nozāģēšanu;
 7. sagatavot koku aizsargāšanu būvlaukumā;
 8. likvidēt apstādījumu postījumus un novākt bīstamus kokus
 9. lietot un uzturēt kāpšanas aprīkojumu;
 10. lietot elektroinstrumentus, motorinstrumentus un specializēto aprīkojumu;
 11. ievērot darba tiesību, darba un vides aizsardzības prasības.

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Dendroloģija
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Augu aizsardzība
 • Apstādījumu veidošana
 • Darbainstrumenti un aprīkojums
 • Koku vainagu veidošana
 • Apstādījumu koku un krūmu kopšana 

Arboristi web

 

MŪŽIZGLĪTĪBAS KURSU ietvaros – sestdienās un svētdienās.

 

Šajā programmā ir iespējams apgūt Koku kopšanas darbu pamatus, iegūstot Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

 

Mācību sākums - 2018. gada oktobris.

 

Piesakies tūlīt, rakstot uz e pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai mutiski pa T. 20294607

 

Izglītības procesā iegūst zināšanas, prasmes un profesionālās kompetences, lai spētu veikt koku kopšanas darbus.

 1. ievērot darba aizsardzības un drošības noteikumus,
 2. saudzēt dabīgas audzes un apstādījumus,
 3. ievērot dabas aizsardzības pamatprasības un likumdošanu,
 4. sniegt pirmo palīdzību,
 5. strādāt komandā.
 6. izprast koku kopšanas darba specifiku:

-       koku un krūmu atpazīšanā,

-       koku stādīšanā, pārstādīšanā,

-       koku nostiprināšanā,

-       koku un krūmu vainagu retināšanā, atbilstoši sugai (šķirnei) un vainaga augstumam,

-       koku vainagu cirpšanā, formēšanā,

-       dobumu, trupējuma vietu, dabīgu un zāģējuma brūču apkopšanā,

-       stumbru, vainagu, sakņu zonas aizsargāšanā,

-       dažāda izmēra stādāmo materiālu transportēšanā un uzglabāšanā,

-       substrātu un mulču, aizsardzības līdzekļu sagatavošanā un lietošanā.

 

Bulduru Dārzkopības vidusskola

PRASMES AUGLĪGAI DZĪVEI

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!