ERAF projekts

eraf_logoIEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒes_karogs

 

ERAF projekts "Infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības programmu īstenošanai Bulduru Dārzkopības vidusskolā"

Līguma Nr. 2010/0173/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/034

Aktivitāte 3.1.1.1. "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"

Projekta mērķis ir pilnveidot Bulduru Dārzkopības vidusskolas infrastruktūru, modernizēt mācību aprīkojumu un nodrošināt IKT prioritāro izglītības programmu īstenošanai atbilstoši darba tirgus prasībām.

Lasīt tālāk ...

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!