Mēs piedāvājam

Vairāk rakstu...

 1. SIA “BDV” 2018/15 - Grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšana
 2. PĀRTRAUKTS SIA “BDV” 2018/14 - Grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšana
 3. SIA “BDV” 2018/13 - Ēku ugunsdzēsības un ugunsaizsardzības sistēmu tehniskā projekta izstrāde un realizācija Bulduru Dārzkopības vidusskolas mācību korpusā, mācību ražošanas darbnīcā un dienesta viesnīcā Nr.2, Viestura 6
 4. SIA “BDV” 2018 /12 - Kokskaidu granulu iegāde Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām
 5. SIA "BDV" 2018/11 - Dabasgāzes iegāde Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām
 6. BDV-2018/10-ERAF - Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām
 7. BDV-2018/9 - Bulduru Dārzkopības vidusskolas inženiertehnisko komunikāciju sistēmu remonta darbi
 8. BDV-2018/6 - Bulduru Dārzkopības vidusskolas mācību korpusa telpu remonts
 9. BDV-2018/5 - Ķīmijas un meristēmu laboratoriju aprīkojums
 10. PĀRTRAUKTS BDV-2018/4 - Bulduru Dārzkopības vidusskolas mācību korpusa telpu remonts
 11. Tirgus izpēte: Zvērināta revidenta pakalpojuma sniegšana
 12. BDV-2018/2 - Bulduru Dārzkopības vidusskolas mācību korpusa telpu remonts
 13. Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām
 14. Tirgus izpēte: Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas pakalpojums Dārzkopības vidusskolas vajadzībām
 15. Tirgus izpēte: Juridisko pakalpojumu sniegšana Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām
 16. PĀRTRAUKTS BDV-2017/18 - Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Bulduru Dārzkopības vidusskolas vajadzībām
www.bulduri.lv, Powered by Joomla!