Skolas vēstures vairāk kā 100 gadi

Skolotāji, skolnieki un skolas darbinieki 2010.gadā

 

1899. gads. Nodibina Ķeizariskās Krievijas Dārzkopības Rīgas nodaļu.

1905. gads. Dārzkopības biedrība saņem no valsts bezmaksas lietošanā Bilderliņu kroņa muižu ar 153 pūrvietam zemes dārzkopības skolas izveidei.

1910. gads. Pēteris Dindonis pavasarī kļūst par veidojamās skolas vadītāju un jau vasarā uzņem pirmos 10 kursantus. Tas arī uzskatāms par mācību iestādes pirmssākumiem. Iestādi sauc: Bilderliņu dārzkopības mācību iestāde. Vasaras kursi ar ziemas klasi.

1911. gads. Uzceļ skolas ēku, uzceļ augļu un dārzeņu pārstrādāšanas māju, iegādājas mašīnas un rīkus, būvē lopu kūti.

1912. gads. Uzbūvē augu māju, iestādīti 800 augļu koki, uzsāk apstādījumu projekta īstenošanu, dārzeņu šķirņu salīdzināšanu.

1915. gads. I Pasaules karš. Skola evakuējas uz Krieviju.

1920.gads. Dārzkopības biedrībai trūkst līdzekļu skolas atjaunošanai, īpašums tiek atdots Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamentam.

1925. gads. Uzsākta vidusskolas ēkas celtniecība.

1926. gads. Tiek atvērta Valsts Bulduru dārzkopības vidusskola.

1940. gads. Bulduru divgadīgo dārzkopības vidusskolu pārorganizē par četrgadīgo dārzkopības skolu ar tiesībām pēc tās beigšanas iestāties augstskolā.

1942. gads. Uz Bulduriem pārnāk mācīties audzēkņi no Višķu, Vecbebru un citām lauksaimniecības skolām. Izveido Bulduru dārzkopības un biškopības vidusskolu.

1945. gads. Pirmo reizi lietots nosaukums Bulduru dārzkopības tehnikums.

1947.gads. Slēdz Cēsu rajona Vildogas lauksaimniecības skolu un pievieno dārzkopības tehnikumam, tādēļ bijusī pirmskara paraugsaimniecība “ Ratnieki” kļūst par Bulduru saimniecību. Tur līdz 1954. gadam izveidota 2 ha liela augļaugu kokaudzētava.

1956. gads. 44 ha lielajai tehnikuma mācību saimniecībai Bulduros pievieno saimniecības “ Lapsas” (88 ha) Babītes ciema teritorijā un “Robežniekus” (238 ha) Elejas ciema teritorijā.

1964.gads. Nodibina Bulduru dārzkopības sovhoztehnikumu, skolu apvienojot ar ģeogrāfiski tuvāko saimniecību – Rīgas rajona Salienas sovhozu. Šajā laikā 1. kopmītnes jau ir uzceltas. Mācību telpas izvietotas deviņās ēkās. Sākas plānošanas darbs pie jauna mācību korpusa izveides.

1968. gads. Ekspluatācijā nodod 2. kopmītnes

1972. gads. Pabeigta siltumnīcu kompleksa izbūve – uzceltas 15 siltumnīcas ar kopējo platību 9100m2 .

1973. gads. Babītes poldera auglīgākajās augsnēs izveido kokaudzētavu.

1973. gads. Lauksaimniecības ministrija saīsina skolas nosaukumu – turpmāk Bulduru sovhoztehnikums.

1975. gads. Darbu sāk ekspluatācijā nodotais Sporta nams.

1988. gads. Sāk darboties jaunā ēdnīca, katlu māja, peldbaseins.

1989. gads. 1. septembrī svinīgi atklāj jauno mācību korpusu.

1990. gads. Tiek likvidēti sovhozi. Skolas jaunais nosaukums agrofirma “ Bulduru dārzkopības tehnikums”.

1993. gads. Slēdz Republikānisko neklātienes lauksaimniecības tehnikumu, neklātienes mācības dārzkopībā turpina Bulduros. Nedaudz vēlāk reorganizē arī Rīgas lauksaimniecības skolu, iepludinot audzēkņus un materiālo bāzi tehnikumā.

1994. gads. Tehnikumā sāk darboties Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju centra Dārzkopības konsultāciju birojs. Ta darbība ilgst līdz 1998. gadam.

1994. gads. “Lattelecom” SIA veic pārbūvi vecajā katlu mājā, renovē vidusskolas ēku, telpas 3. dienesta viesnīcā, iekonservē dārzkopības skolas ēku. Nomā telpas Lattelecom SIA mācībām līdz 2003. gadam.

1999. gads. Ar Ministru kabineta un Zemkopības ministrijas rīkojumiem tehnikums kļūst par bezpeļņas organizāciju valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ Bulduru dārzkopības vidusskola” un tiek nodots privatizācijai.

2002. gads. Daļu parka iznomā SIA Onava, kur iekārto slavenās Bulduru puķu dobes.

2004. gads. Visas lauksaimniecības mācību iestādes no Zemkopības ministrijas nonāk Izglītības un Zinātnes ministrijas pakļautībā, kļūstot par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ Bulduru dārzkopības vidusskola”.

2005. gads. Saeima pieņem likumuPar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru dārzkopības vidusskola", tās kapitāla daļām un nekustamajiem īpašumiem”.

2017. gads. VSIA “Bulduru Dārzkopības skola” kļūs par Zemkopības ministrijas pakļautībā esošās Latvijas Lauksaimniecības Universitātes struktūrvienību. 

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!