Projekti

 

ZAĻAI LATVIJAI - ZAĻAI JŪRAI!

19. oktobrī Bulduru Dārzkopības vidusskolā tiksies Latvijas jūras piekrastes jaunieši, lai ar  FORUMU noslēgtu Latvijas 100-gadei veltīto projektu “ZAĻAI LATVIJAI – ZAĻAI JŪRAI”, kura mērķis ir veidot jauniešu jēgpilnu izpratni par visas planētas resursu - ūdens, zemes un klimata savstarpējo mijiedarbību.

 

WEB Piekrastes jauniešu forums

 

Forumā jaunieši izstrādās un prezentēs savus priekšlikumus un scenārijus vides problēmu apzināšanai un to risināšanai valsts, pašvaldību un iedzīvotāju līmenī, izteiks savu viedokli par to, kā mēs dzīvojam un saimniekojam piekrastē. 

Forumā tiks izrunātas tēmas:

Lasīt tālāk ...

Projekts – «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos»

SAM 8.5.1

logo-ar-projekta-nosaukumu

Ieguldījums tavā nākotnē SAM 8.5.1

 

Bulduru Dārzkopības vidusskola ir  iesaistījusies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

Projekta realizācijas laiks: 2017.gada 27.janvāris līdz 2023.gada 31.augusts.

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta ietvaros mērķu grupas dalībnieki, no projektā iesaistītajām profesionālajām izglītības iestādēm, tiek apmācīti (teorētiski un praktiski) pie uzņēmējiem (darba devējiem), ar ko LDDK noslēdz sadarbības līgumu par šādu apmācību īstenošanu. Līdz ar to, mērķa grupas dalībnieks iegūst zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā darba vidē, bet darba devējs pats sniedz audzēknim zināšanas, kas nepieciešamas konkrētajam profesijas pārstāvim.

Projekta izmaksas tiek segtas 85% no ESF (Eiropas Sociālā fonda),  15% no Latvijas valsts budžeta finansējuma.

Papildus informācija

 

 

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!