Error:
  • [sigplus] Critical error: Insufficient file system permissions to access the image base folder root/images/stories, or the folder does not exist.

Mūžizglītības programmas

[sigplus] Critical error: Insufficient file system permissions to access the image base folder root/images/stories, or the folder does not exist.

Bulduri sadarbojas ar citām Eiropas Dārzkopības skolām

logoBulduru Dārzkopības vidusskolā divu gadu garumā tika īstenots Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Partnerības projekts „Grüne Lernlandschaften” (Nr. 2013-1-BE1-LEO04-00507), kas norisinājās laika posmā no 2013. gada 1. augusta līdz 2015. gada 31. jūlijam. Projektā bija iesaistītas 11 Eiropas Dārzkopības skolas no 8 valstīm (Latvijas, Polijas, Ungārijas, Austrijas, Šveices, Vācijas, Nīderlandes un Beļģijas). Projekta mērķis ir veicināt starptautisko sadarbību starp dārzkopības skolām Eiropā, pilnveidot teorētiskās un praktiskās zināšanas dārzkopības un floristikas jomā, apgūt jaunas profesionālās prasmes, kā arī iepazīt Eiropas valstu kultūrvēsturi.

Šī projekta ietvaros „Bulduru Dārzkopības vidusskolas” skolotāji un audzēkņi ir īstenojuši vairākas aktivitātes.

{gallery}/art_id720/{/gallery}

Projekta rezultāti

Augi izglītībā

Lasīt tālāk ...

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ungāriju

muzizglitibas programmaEiropas Savienības Mūžizglītības programmas LEONARDO DA VINCI apakšprogrammas Partnerības projekta Nr. 2013-1-BE1-LEO04-00507 „Grüne Lernlandschaften” ietvaros 2014.gadā no 27.- 31.augustam notika aktivitāte Ungārijā Szentes dārzkopības skolā (VM ASzK – Bartha Janos Kerteszeti Szakkepzo Iskolaja) , kuru organizēja Aniko Gal. Aktivitātē  “Saldās un asās paprikas audzēšana un pārstrāde Dienvidungārijā” piedalījās Bulduru Dārzkopības vidusskolas skolotājas  Gunta Krastiņa un Eleonora Mārciņa, vēl piedalījas 4 skolotāji un 7 audzēkņi no divām dārzkopības skolām Beļģijā.

Lasīt tālāk ...

Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Partnerības projektu „Grüne Lernlandschaften”

 muzizglitibas programma

No 2013. gada 1. augusta līdz 2015. gada 31. jūlijam Valsts SIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” īsteno Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Partnerības projektu „Grüne Lernlandschaften” (Nr. 2013-1-BE1-LEO04-00507). Šajā projektā ir iesaistītas 11 Eiropas Dārzkopības skolas no 8 valstīm (Latvija, Polija, Ungārija, Austrijas, Šveices, Vācijas, Nīderlandes un Beļģijas). Projekta mērķis ir veicināt starptautisko sadarbību starp dārzkopības skolām Eiropā, pilnveidot teorētiskās un praktiskās zināšanas dārzkopības un floristikas jomā, apgūt jaunas profesionālās prasmes, kā arī iepazīt Eiropas valstu kultūrvēsturi.

Lasīt tālāk ...

leonardo

2005. gadā no 16. oktobra līdz 21. oktobrim Leonardo da Vinci “Dārzkopības pilnveide” – Lietuvā, seši skolas pedagogi un divi skolas darbinieki iepazinās ar skolu, izglītības metodēm, kā arī ar jaunākajām tehnoloģijām siltumnīcās.

2005. gadā no 16. oktobra līdz 21. oktobrim Leonardo da Vinci “Dārzkopības pilnveide” – Lietuvā, seši skolas pedagogi un divi skolas darbinieki iepazinās ar skolu, izglītības metodēm, kā arī ar jaunākajām tehnoloģijām siltumnīcās.

grundtvig

2006. gada novembris. Stipendija Grundtvig -3 programmā, apmācības kurss „Towards becoming a good adult educator” Ungārijā.

Lasīt tālāk ...

leonardo

2007. gadā no 17. augusta līdz 2. septembrim Leonardo da Vinci programmas Mobility mobilitātes projekta ietvaros no Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bulduru Dārzkopības vidusskolas” uz Rostoku devās 11 audzēkņi un 1 skolotāja.

 

Lasīt tālāk ...

leonardo

2007. gada oktobrī Bulduru Dārzkopības vidusskolā Leonardo da Vinci mobilitātes projekta ietvaros „Bulduru Dārzkopības vidusskolā” viesojās 15 audzēkņi un 2 skolotāji no Parīzes Dārzkopības skolas.

 

Lasīt tālāk ...

leonardo

2005. gadā no 12. septembra līdz 2. oktobrim Leonardo da Vinci projekts “Itālijas nacionālā un reģionāla virtuve”, kurā divas skolotājas iepazinās ar Itālijas kultūru un nacionālajiem ēdieniem.

leonardo

2005. gada jūlija beigās un augusta sākumā realizēts ENSA projekts “Ekoloģiskā lauksaimniecība” - izglītības programmas vadītāja iepazinās ar jaunākajām tendencēm ekoloģiskajā lauksaimniecībā.

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!